ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

Get Directions

Description

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) Vocational Development Center for Disabled Persons