โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโสภณศึกษา 02-428-6619

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโสภณศึกษา 02-428-6619

Get Directions

Description

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโสภณศึกษา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-ระดับกลาง-ระดับสูง ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นหลักสนทนาให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น (มีประกาศนียบัตรรับรองให้เมื่อเรียนจบหลักสูตร) -สำหรับบุคคลทั่วไป -สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N5 N4 N3 -สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น Tel. 02-4286619, 087-0422468